top of page
Nhân viên nhà bếp
1_edited.png

Công ty TNHH Xã Hội

Francis Restaurant School

Nhà hàng Francis Hội

Địa chỉ: 187 Gia Long,

Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

SĐT: 094 1693 123

Email: cskh@francishoi.com

Website: www.francishoi.com

Cùng làm việc với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page