top of page
Restaurant Meal

LÀM VIỆC CÙNG

FRANCIS HỘI

Liên hệ

Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape and size, and perfect for long blocks of text.

Tại Francis Hội,

chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội khám phá tiềm năng của mình

thông qua những thử thách mới, giúp bạn phát triển cả về cá nhân lẫn nghề nghiệp trong một môi trường ẩm thực quốc tế và năng động.

Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi và trở thành một phần

của hành trình nâng cao kỹ năng và mở rộng tầm nhìn.

bottom of page